05.06.2024

DRUŽENJE S POLAZNICAMA HALKE KUR’ANA

Halka Kur’ana

U četvrtak, 30.05., bio je posljednji termin halke Kur’ana za žene. Vrijedne džematlijke su s mualimom Besimom Đikić proučile do 8. džuza i sada će se napraviti pauza do jeseni gdje će nastaviti dalje s učenjem hatme. Treba istaći da žene uče pred mualimom po redoslijedu stranice kako jesu i da ovakvo učenje iziskuje više vremena da bi se hatma proučila. 
Hanume koje su bile najredovitije ove godine su: 
1. Hedina Hrštić
2. Vehida Čoralić
3. Hurija Šabanović
4. Zlata Zulić
5. Semira Brković
6. Ferida Omanović
7. Izeta Tipura
8. Azra Mehmedinović
9. Sadeta Hasanbašić
10. Ramiza Dizdarević

Mlada Uzbekistanka Saida H. kod muallime uči hifz te je i ona redovito prisustvovala halkama i terminima koji su namjenjeni samo za učenje napamet. 

Muallima Besima Đikić je pozvala i ostale muallime na druženje. Polaznice halke Kur’ana su nagradile poklonima sve muallime, a nakon akšam namaza su se počastile u restoranu uz ugodan muhabet. 

Molimo Allaha, dž.š., da obilato nagradi sve 
učesnice halke i da im olakša učenje i nagradi za svaki proučeni harf.
Amin!