05.06.2024

HUMANITARNA AKCIJA DJECA POMAŽU DJECI

U Velikoj dvorani Nadbiskupskog ordinarijata u Rijeci, 3. lipnja, održana je konferencija za novinare na kojoj je predstavljen prigodni humanitarni projekt „S Vidom se lako, posložiti može svatko!“, u kojem djeca pomažu djeci, u organizaciji Katehetskog ureda Riječke nadbiskupije i Caritasa Riječke nadbiskupije. Projekt ima društveno-humanističku, ekumensku i međureligijsku dimenziju, a svrha projekta je prikupljanje financijskih sredstava za kupnju rehabilitacijsko-didaktičke opreme za Kliniku za dječju kirurgiju KBC Rijeka, s ciljem unaprjeđenja i poboljšanja uvjeta boravka djece u Klinici. Na konferenciji su sudjelovali: riječki nadbiskup Mate Uzinić, predstojnica Katehetskog ureda Ksenija Rukavina Kovačević, uime Baptističke crkve Rijeka – pastor Giorgio Grlj, uime Medžlisa Islamske zajednice Rijeka – imam riječki Hidajet ef. Hasanović te predstojnik Klinike za dječju kirurgiju KBC Rijeka Nado Bukvić.

U predstavljaju ovoga projekta, organizatorica Ksenija Rukavina Kovačević stavila je naglasak, kako stoji i u samom nazivu projekta, na posloženosti kako u organizacijskom i svakodnevnom životu tako i na duhovnom, etičko-moralnom i vrijednosnom planu, kako bi kao pojedinci i društvena zajednica mogli činiti više dobra. Pri tome je istaknula snažnu društveno-humanističku dimenziju ovoga projekta s naglaskom na popularizaciji kulturno-povijesne, sakralne i svake druge baštine grada Rijeke na tradicijskim vrjednotama ranokršćanskog mučenika sv. Vida. U predstavljanju je navela i izvoditelje ove humanitarne akcije: učenike osnovnih i srednjih škola koji pohađaju Katolički vjeronauk i etiku, pod mentorstvom učitelja i vjeroučitelja, učenike pohađatelje Islamskog konfesionalnog vjeronauka te djecu i mlade Baptističke zajednice u Rijeci, u suradnji sa svojim animatorima. Zahvalivši svim sudionicima na doprinosu u organizaciji ovoga projekta, pozvala je sve ljude dobre volje na podupiranje ove humanitarne akcije putem donacije na otvoreni žiro račun nadbiskupijskog Caritasa – HR 0223 4000 9151 1278 138 te je najavila kako će, u sklopu projekta, od 12. do 14. lipnja na riječkom Korzu biti organizirana donacijska prodaja prigodnih organizacijskih artikala u iznosu od 5 eura.

Nadovezujući se na širinu i sveobuhvatnost predstavljene humanitarne akcije, nadbiskup Uzinić je kazao da u duhu svoga naslova ovaj projekt pokazuje kako je i sam sv. Vid ‘širok’ jer on nije zaštitnik samo Riječke nadbiskupije, nego i Grada Rijeke u čiji su identitet uključeni pripadnici različitih nacionalnosti koji izgrađuju riječku Crkvu te na taj način sv. Vid povezuje sve građane. Pri tome je istaknuo kako je ovaj projekt dobar put i priprema uoči proslave Jubilarne godine Riječke nadbiskupije 2025.

U nastavku konferencije iskustva djece i mladih Baptističke zajednice u Rijeci te način na koji su se uključili u humanitarni projekt, opisao je pastor Giorgio Grlj. „Jedan od stupova zajedništva u ekumenizmu je i zajedničko služenje ljudima u potrebi. Ova nas je prilika okupila u služenju malim ljudima, djeci koja itekako trebaju ohrabrenje, potporu i drugačiju atmosferu dok su daleko od svojih domova u bolnici. U današnjoj eri društvenih mreža i virtualne stvarnosti često se na premalo konkretan način pomaže ljudima. Lajkovi nisu dovoljni, treba nešto i učiniti.“, kazao je pastor Grlj.

Zahvalnost na sudjelovanju u ovome humanitarnom projektu, uime Medžlisa Islamske zajednice Rijeka iskazao je imam  riječki, Hidajet ef. Hasanović, istaknuvši kao su se djeca koja pohađaju Islamski konfesionalni vjeronauk svojim dobročinstvima i zalaganjem rado uključila u ovu hvale vrijednu akciju i tako osjetili da svojim rukama mogu doprinijeti drugoj djeci u potrebi. Pri tome je istaknuo kako Islamska zajednica u Rijeci smatra svojom dužnošću odazvati se svakom ovakvom pozivu i uključiti u humanitarne projekte ove vrste.

Na kraju konferencije predstojnik Klinike za dječju kirurgiju KBC Rijeka, prof. prim. dr. Nado Bukvić pobliže je objasnio na koji način će ova akcija pomoći Klinici i djeci koja tamo borave. „Smatram da će ova akcija pridonijeti da sva djeca koja leže i koja će zbog bilo kojeg drugog kirurškog zahvata ili pretrage ležati u bolnici, pridonijeti uljepšanju njihovog boravka i dati im što više domaćinski osjećaj“, istaknuo je Bukvić.